پیشگام با تکنولوژی های روز در صنعت طراحی و تولید قطعات خودرو

مونتاژ اکسل عقب و جلو و داشبورد

متن توضیحات مونتاژ اکسل عقب و جلو ، داشبورد، دسته سیم موتور، باک و سانروف

ادامه مطلب
تولید صندلی و قطعات اگزوز

متن توضیحات تولید صندلی و قطعات اگزوز

ادامه مطلب
درس آپ موتور

متن توضیحات درباره عملیات درس آپ موتور

ادامه مطلب

مونتاژ و تولید قطعات خودرو

خودروی JAC J5

درس آپ موتور – مونتاژ اکسل عقب و جلو ، داشبورد، دسته سیم موتور، باک و سانروف – تولید صندلی و قطعات اگزوز

خودروی JAC S3

درس آپ موتور – مونتاژ اکسل عقب و جلو ، داشبورد، دسته سیم موتور، باک و سانروف – تولید صندلی و قطعات اگزوز

خودروی JAC S5

درس آپ موتور – مونتاژ اکسل عقب و جلو ، داشبورد، دسته سیم موتور، باک و سانروف – تولید صندلی و قطعات اگزوز

خودروی JAC J4

درس آپ موتور – مونتاژ اکسل عقب و جلو ، داشبورد، دسته سیم موتور، باک و سانروف – تولید صندلی و قطعات اگزوز

اخبار

  • فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
  • فروردین ۲۶, ۱۴۰۰
  • فروردین ۲۶, ۱۴۰۰