تاریخچه شرکت

شرکت آرمان موتور ارگ درفروردین ماه سال ۱۳۸۷ با موضوع مونتاژ و خودکفایی در زمینه قطعات خودرو تأسیس و از دی ماه همان سال با اخذ پروانه بهره برداری فعالیت خود را در  زمینه درس آپ موتور، و مونتاژ داشبور، دسته سیم موتور، اکسل عقب و جلو، باک و  سانروف شروع کرد و با افزایش دانش فنی و رشد سازمان در پائیز سال ۱۳۹۵ فعالیت خود در زمینه مونتاژ موتور خودرو را آغاز و شروع به تولید قطعات اگزوز و صندلی کرد و با سرمایه گذاری در زمینه پروژه های گسترده جهت داخلی سازی محصولات خود اقدام نمود.

 • ۱۳۸۷

  تاسیس شرکت

  تاسیس شرکت در فروردین ماه سال ۱۳۸۷ با موضوع مونتاژ و خودکفایی در زمینه قطعات خودرو

 • ۱۳۸۷

  توسعه تولید

  در دی ماه سال ۱۳۸۷ با اخذ پروانه بهره برداری فعالیت خود را در زمینه درس آپ موتور، و مونتاژ داشبور، دسته سیم موتور، اکسل عقب و جلو، باک و سانروف شروع کرد

 • ۱۳۹۵

  توسعه مونتاژ موتور

  در پائیز سال ۱۳۹۵ توسعه فعالیت در زمینه مونتاژ موتور خودرو و تولید قطعات اگزوز و صندلی